PAGERO ONLINE

Buluttaki verimli e-ticaret için global iş ağı

ŞIMDI BAĞLANIN!

E-Fatura’nın Zorunlu Olduğu Koşullar

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içinde belirli kriterleri sağlayan iki firma arasında gönderilen faturaların UBL-TR XML formatında GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) üzerinden elektronik olarak transfer edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini sağlayan şirketler kapsama girmiş olacaktır;

  • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip şirketler
  • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip şirketlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal eden şirketler
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal eden şirketlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.

GIB ile iletişime geçmekte genellikle kullanılan ve güvenli olan yöntem Özel Entegratör yöntemidir.

Özel Entegratör GIB’e gönderimden önce tüm faturaları Dijital İmza ile imzalamakta ve Türkiye’de arşivlemektedir. Sonrasında GİB faturaları onaylayıp alıcı firmaya yönlendirmektedir.

Alıcı belirli bir süre içinde fatura kabul ya da reddini yapmak zorundadır. Bu mesaj alıcı üzerinden GIB’e gönderilmektedir.

Pagero ile Gereksinimlerin Karşılanması

Pagero Türkiye’de özel entegratör olarak faaliyet gösteren IBM ile yapmış olduğu işbirliği sayesinde GIB ile tam bir uyumluluk sunmaktadır.

Bizim çözümümüz ile faturalarınızı ERP üzerinden normal şekilde oluşturmaktasınız. Daha sonra faturalarınız elektronik şekilde IBM’e e-business ağımız olan Pagero Online üzerinden gönderilmektedir.

Pagero Online’da faturalar IBM’e gönderilmeden önce doğru formata (UBL-TR XML) dönüştürülmekedir. IBM dijital imzalama işini yapmakta, Türkiye’de faturaları arşivlemekte ve sonrasında GİB’e iletmektedir. İlgili arşive Pagero Online üzerinden erişilebilmektedir.

Pagero Online alıcının yanıt göndermek istediği durumlarla ilgili mesajları da desteklemektedir. Her türlü uygulama yanıtı ilgili fatura ile ilişkilendirilmiştir ki bu ileride herhangi br faturanın tüm

işlemlerini sorgulayabilmek için önemli bir fayda sağlamaktadır.

Akıllı arama fonksiyonumuz olan elektronik iş konumlandırıcımız (e-business locator) ile GIB üzerinden e-fatura alabilecek tüm şirketlere ulaşabilmekte, bunları kolaylıkla firma listenize ekleyebilmekte ve iletişime geçebilmektesiniz. Bu işlem için Pagero tarafına ilave bir manuel işlem gerekmeyeceği gibi herhangi bir ek maliyet oluşmayacaktır.

Daha fazla bilgi için

Yurt içi e-faturalarınızın GİB üzerinden nasıl gönderileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Adres:

Pagero Türkiye
Mecidiye Mah
Muhittin Üstündağ Sok. No:47
Koşuyolu, Kadıköy İstanbul

İletişim:

Göksel SANBAY